=== V1 April 2018 ===
*#
Hvem er du – hvad vil du ?
*#
Mit navn er Tom Svantesson, og jeg vil gerne invitere dig og dine medarbejdere til at deltage i TSMCs kursus ”Introduktion til vedligehold”.
*#
Hvad indeholder kurset ?
*#
”Introduktion til vedligehold” retter sig mod medarbejdere og ledere, der for første gang stifter bekendtskab med vedligehold.
Kurset gennemføres i en kombination af forelæsning og workshop, hvor deltagerne først får gennemgået stoffet.
Derefter får de mulighed for at prøve deres færdigheder med stoffet i en række af cases og opgaver.
*#
Skilt – Kursusindhold:
*#
* Vedligeholdsterminologi og vedligeholdsbegreber
* Begrundelse for at virksomheden skal udføre vedligehold
* Metoder til kritikalitetssortering af anlæg og udstyr
* Planlægning og skemalægning af vedligehold
* Fordeling af tidsforbrug til vedligeholdsaktiviteter
* Introduktion til vedligeholdsplanlægning
* Proces for arbejdsordreflow
* Kompetencer for vedligeholdsmedarbejdere
*#
Mere:
*#
”Introduktion til vedligehold” er velegnet som en kick off workshop for en ny vedligeholdsafdeling, og for at give deltagerne et fælles sprog.
*#
Afslutning
*#
Jeg ser frem til at give dig en rigtig god introduktion til vedligehold.
*#
Tidspunkt
*#
Kurset afholdes:
13. marts 2018 – Kolding
10. april 2018 – Herlev
*#
Tilmelding:
*#
3695 7303 eller www.lemu.dk/uddannelse eller email: ts@tsmc.dk
*#